Nhận ngay phần thưởng bằng 0.2% số tiền giao dịch MUA của tài khoản được giới thiệu tham gia muabtc.com và không giới hạn số lần
Đăng nhập để lấy link giới thiệu
Hướng dẫn

Chính sách mời thành viên đăng ký và nhận thưởng

Từ ngày 12 tháng 04 năm 2020, MUABTC.COM chính thức áp dụng chính sách hoa hồng như sau:
    Trích ra 0.2% số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho người mời thành viên đăng ký cụ thể như sau:

  • 100% (Hoa Hồng) trao cho người mời thành viên đăng ký
  • Không giới hạn số lần nhận thưởng
  • Không giới hạn số người được mời tham gia đăng ký
  • Tiền thưởng hoa hồng sẽ được cộng dồn vào ví "Phần Thưởng Hoa Hồng", bạn có thể truy cập vào trang "Phần thưởng" để kiểm tra
  • Người mời và người được mời không được phép cùng là 1 người.
  • Mời thành viên đăng ký bằng liên kết "URL giới thiệu" được hiển thị trong trang thông tin tài khoản.

Ví dụ:

    A mời C đăng ký website
    C mua coin với giá 100tr trên website
    [Hoa hồng] = 0.2% x 100tr = 200,000 VNĐ
    => A nhận được hoa hồng là => 200,000 VNĐ