Hướng dẫn

Chính sách mời thành viên đăng ký và nhận thưởng

Từ ngày 12 tháng 04 năm 2020, MUABTC.COM chính thức áp dụng chính sách hoa hồng như sau:
    Trích ra 0.2% số tiền của mỗi giao dịch mua trên hệ thống để làm Hoa Hồng cho người mời thành viên đăng ký cụ thể như sau:

  • 100% (Hoa Hồng) trao cho người mời thành viên đăng ký
  • Không giới hạn số lần nhận thưởng
  • Không giới hạn số người được mời tham gia đăng ký
  • Tiền thưởng hoa hồng sẽ được cộng dồn vào ví "Phần Thưởng Hoa Hồng", bạn có thể truy cập vào trang "Phần thưởng" để kiểm tra
  • Người mời và người được mời không được phép cùng là 1 người.
  • Mời thành viên đăng ký bằng liên kết "URL giới thiệu" được hiển thị trong trang thông tin tài khoản.

Ví dụ:

    A mời C đăng ký website
    C mua coin với giá 100tr trên website
    [Hoa hồng] = 0.2% x 100tr = 200,000 VNĐ
    => A nhận được hoa hồng là => 200,000 VNĐ