Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 08 giờ 49 phút 46 giây
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán DOGE 200 21:31:13
Mua SHIB 700000 21:15:02
Mua DASH 0.55 15:16:37
Mua DASH 6 16:22:23
Mua DASH 0.3 17:24:01
Mua DASH 0.55 14:46:16
Bán TRX 950 14:29:00
Bán BTC 0.01 13:52:52
Mua BTC 0.008 08:15:14
Mua DASH 0.281061 14:04:50
Chọn ngân hàng thanh toán