Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 08 giờ 52 phút 03 giây
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua TRX 400 07:51:05
Mua TRX 200 06:39:59
Mua XLM 50 06:30:34
Mua BTC 0.006 07:26:46
Bán BTC 0.007 06:33:55
Mua DASH 2 21:02:29
Bán DOGE 2000 16:58:30
Bán DOGE 412 16:21:41
Mua BTC 0.005 18:24:10
Mua BTC 0.0034 14:11:59
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)