Nhận ngay phần thưởng bằng 0.2% số tiền giao dịch MUA của tài khoản được giới thiệu tham gia muabtc.com và không giới hạn số lần
Đăng nhập để lấy link giới thiệu
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán TRX 1780 20:58:16
Mua BTC 0.003 14:49:36
Mua USDT 280 18:42:08
Mua BTC 0.002 15:16:19
Mua TRX 1000 23:54:34
Mua ADA 100 22:46:16
Mua BTC 0.0165746 22:30:55
Bán USDT 211.9 21:52:24
Mua BTC 0.017 18:42:08
Mua BTC 0.025 18:36:07
Chọn ngân hàng thanh toán
Vietcombank (NH TMCP Ngoại Thương VN)
Techcombank (NH TMCP Kỹ thương VN)