Nhận ngay phần thưởng bằng 0.2% số tiền giao dịch MUA của tài khoản được giới thiệu tham gia muabtc.com và không giới hạn số lần
Đăng nhập để lấy link giới thiệu
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 0.0052 08:13:12
Bán USDT 200 21:40:34
Bán USDT 214.493 14:16:37
Mua DASH 0.2 12:31:01
Mua DASH 3.5 20:29:29
Mua LTC 0.1 02:35:31
Bán ETH 0.130793 02:07:38
Mua BTC 0.002 16:36:52
Bán LTC 0.16 15:41:32
Mua DASH 3.9 13:27:54
Chọn ngân hàng thanh toán
Techcombank (NH TMCP Kỹ thương VN)