Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 13 giờ 55 phút 15 giây
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 0.002 01:43:59
Mua DASH 7 21:23:25
Mua BTC 0.002 17:26:26
Mua DASH 7 14:52:44
Mua DASH 6 20:08:15
Mua BTC 0.0329679 12:41:45
Mua BTC 0.0259679 13:31:48
Mua BTC 0.027976 00:04:12
Mua BTC 0.0233308 10:27:25
Mua BTC 0.0218198 19:29:37
Chọn ngân hàng thanh toán