Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 22 giờ 27 phút 35 giây
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua LTC 1 22:18:23
Mua LTC 0.200237 17:25:46
Mua LTC 0.101724 15:04:05
Mua LTC 3.9285 11:23:18
Mua LTC 2.21154 01:55:49
Mua LTC 2.3238 10:44:30
Mua XRP 80 09:12:10
Bán ETC 1.02 06:11:22
Bán LTC 0.15 21:21:02
Bán ETC 1 14:39:36
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch
Chọn ngân hàng thanh toán