Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 13 giờ 25 phút 18 giây
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán DOGE 600 08:49:39
Mua USDT 900 20:44:07
Mua LTC 6.76272 21:45:19
Mua LTC 0.986562 18:45:36
Bán DOGE 586 20:54:13
Mua BTC 0.0665 07:49:18
Mua LTC 3 20:25:34
Mua LTC 0.19496 18:40:32
Mua ETH 0.1 10:20:21
Mua BTC 0.01 10:18:44
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch
Chọn ngân hàng thanh toán