Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 08 giờ 45 phút 47 giây
Điều khoản