Nhận ngay phần thưởng bằng 0.2% số tiền giao dịch MUA của tài khoản được giới thiệu tham gia muabtc.com và không giới hạn số lần
Đăng nhập để lấy link giới thiệu
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua BTC 0.006 16/10/2020 07:15:33
Mua BTC 0.0052 06/10/2020 23:42:05
Mua BTC 0.002 25/09/2020 14:43:58
Mua LTC 0.2 05/09/2020 09:15:26
Mua BTC 0.00863 22/08/2020 17:15:02
Mua BTC 0.00597943 20/08/2020 19:49:14
Mua BTC 0.00597943 20/08/2020 19:32:37
Mua BTC 0.002 12/08/2020 07:24:13
Mua DOGE 12000 05/08/2020 09:35:39
Mua BTC 0.00374998 20/07/2020 03:39:24
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch