Tỷ Giá Mua Bán cập nhật: 03 giờ 44 phút 22 giây
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Mua DOGE 581 19:21:00
Mua LTC 1 13:12:17
Mua BTC 0.45 10:49:13
Mua BTC 0.3 22:04:41
Mua BTC 0.3 22:00:58
Mua LTC 0.712238 17:52:09
Bán LTC 0.751 17:35:19
Mua BTC 0.34 19:34:35
Mua BTC 0.34 18:56:25
Mua BTC 0.34 18:34:33
~ 0.4394 USD
Chọn ngân hàng thanh toán