Nhận ngay phần thưởng bằng 0.2% số tiền giao dịch MUA của tài khoản được giới thiệu tham gia muabtc.com và không giới hạn số lần
Đăng nhập để lấy link giới thiệu
Lịch Sử Giao Dịch
Loại Đồng Số lượng Thời gian
Bán ETH 0.4 08:03:33
Bán LTC 0.107202 23:39:40
Mua USDT 1620 21:17:00
Mua USDT 205 18:52:25
Mua XRP 735 17:26:37
Mua BTC 0.005 16:13:44
Mua BTC 0.00244389 12:50:34
Mua XRP 800 22:03:40
Mua XRP 300 15:59:30
Mua BTC 0.003 17:09:17
Phí 0.5% hoặc 10,000 đ/ 1 lần giao dịch